خاطره آیسان از سیزده بدر

ببخشید که دیر این مطلب رو گذاشتم. چشمک

بعد از عید، خانم معلم آیسان به بچه ها گفته بود که خاطره سیزده بدر خودتون رو بنویسید. آیسان هم متن زیر رو نوشته بود:

/ 1 نظر / 57 بازدید
آزاده

کشته ی کتابی نوشتنتم خاله!