جملات پرمحتوا

چند روز پیش آیسان صدام کرد و گفت: «مامانی ببین رو تخته وایت بردم یه جمله برات نوشتم. خوبه؟»

وقتی من خیلی خوشم اومد و تشویقش کردم، گفت: «الان یه جمله دیگه می نویسم ببین خوبه؟ »

/ 1 نظر / 111 بازدید
آزاده

آرزو خانوم! این دختر شما بد جور ماهه و با عقل و استعداده. خیلی حواستون بهش باشه ها ! خاله عاشقته آیسان.[ماچ]