مسابقه ی گروهی مدرسه

امروز شنبه است و من مشغول درست کردن روزنامه دیواری هستم.چشمک

ما توی مدرسه تشکیل گروه دادیم و مشغول درست کردن کاردستی هستیم.

اسم گروه ما فرایان است که تشکیل شده از من ،نازنین ،ایلین و زهرالبخند

هر کدام از گروه ها باید در مورد ورزش مطلبی بیاورند و آن

را روی مقوایی که دارند بچسبانند.

ما مطلب مون در مورد بسکتبال هست و مقوامون به شکل توپ بسکتبال هست نیشخند

ما اینقدر کارمون خوشگله که مطمین هستم که ما میبریم و از همه بهتریم.بغل

/ 1 نظر / 47 بازدید