برم تو گروه سجید

امروز آیسان اومده پیش من و می گه:

"مامانی برم سجید؟"

من:

"چی؟ سجید چیه؟"

آیسان:

"منظورم تو مدرسه است. برم تو گروه سجید"

من:

"گروه بسیج منظورته؟"

آیسان:

"آره مامانی همون، گروه بسیج رو می گم"

/ 5 نظر / 32 بازدید
مهناز ماندگار

سلام سلام به گرمی آفتاب . دوست من وبلاگت خوبه من اول فکر کردم توی یه سایتم- موفق باشی و روزهای خوبی را داشته باشی راستی اگه دلت خواست با همدیگه در ارتباط بیشتر باشیم و من ادرست را داشته باشم بیا وبلاگت را توی سایت من ثبت کن تا هر روز بهت سر بزنم شاید همکاری بیشتری در اینده با هم داشته باشیم منتظرتم بیا

مژده

بهش گفتی گروه سجید هرگز؟!

مزده

چــه بــامــزه[چشمک]

فاطمه گودرزی

آره مژده جون گفت گروه سجید[قهقهه]