آژانس ؟

تلویزیون روشن بود و داشت یه گزارش خبری در مورد آژانس هسته یی سازمان ملل  پخش میکرد.

آیسان گفت: مامانی چرا تازگی ها اینقدر تو تلویزیون در مورد آژانس حرف میزنند؟!!تعجب مگه ماشینا چیزی شدند؟! تو که دیروز تونستی آژانس بگیری!

(ای وای آخحالا چه جوری برای این بچه توضیح بدم) گفتم:مامانی این آژانس همون تاکسی تلفنی نیست که ما بهش زنگ میزنیم. یه موسسه بین المللیه

آیسان: یعنی چی؟سوال

من: یه جاییه که می تونه بره همه کشورها رو بازرسی کنه

آیسان: آخه برای چی؟

(ای باباناراحت) من: می خواد ببینه همه کشورها شبیه هم هستند یا نه.

آیسان: خوب معلومه که شبیه هم نیستند

من: دخترم وقتی بزرگ بشی کاملا می فهمی. الان من نمی تونم خیلی برات توضیح بدم

 ابله

 

/ 1 نظر / 19 بازدید

[فرشته]