اصطلاح جدید!

دیشب آیسان داشت حرف می‌زد وسطش گفت:

"ملوس ملوسم شد"

سوال

گفتم: چی دخترم؟ ملوس ملوس یعنی چی؟

گفت: "ببخشید اشتباه کردم مور مورم شد"

خنده

/ 1 نظر / 10 بازدید
آنی

جااااااانم..دلم براش تنگ شد چقدر